Kuća u Valturi / 2013/2014. idejni projekt

Suradnik: Iva Madjanović, bacc. arch.

Na zavoju lokalne ceste u naselju Valtura kraj Pule, formirana je parcela nepravilnog oblika od 400 m2 na kojoj se planira izgradnja kuće za četveročlanu obitelj od 150 m2. Pozicija ove 'uglovne parcele' u sebi nosi nepovoljnu izloženost okolini, ali u isto vrijeme mogućnost postizanja populistički zvanog 'senzacionalnog pogleda' koji seže čak do rta Kamenjak. U samoj poziciji parcele vidi se naznaka oprečnosti kao glavne teme provučene u oblikovanju same kuće. Sama kuća je rekonstrukcija polovice postojeće kamene gospodarske građevine.

Tri oprečnosti definirane kroz elemente zida, strehe, krova i parcele su:
1. oprečnost – tradicija/suvremenost
2. oprečnost – zaštićenost od okoline/komunikacija s prirodom
3. oprečnost – samoodrživost/ovisnost

ZID
Kroz materijal kuća je u prizemlju omeđena kamenim ziđem recikliranim iz postojeće građevine koji se kontinuirano nastavlja i izvan kuće u obliku ogradnog zida. Zid mijenja svoju visinu u susretima izgrađenog i neizgrađenog. Na najpovoljnijem dijelu (jug i istok) zid nestaje i pretvara se u staklenu stijenu koja se u potpunosti može otvoriti. Na katu tradicijski element zida preuzet je kroz funkcionalno značenje debelog i nastanjivog zida. Struktura lameliranih drvenih okvira kao suvremeni montažni način gradnje promjenom u svojoj debljini kroz ovojnicu stvara prostore koji opslužuju unutrašnjost (ormari i spremišta).

STREHA
Zaštita od sunca u prizemlju na istočnom i južnom pročelju postignuta je hipertrofiranom nadstrešnicom koju čini zelena terasa prvog kata. Terasa, oblikovana kao čelični brod ima i funkciju skupljača kišnice kroz drenažne ćelije ispod zelenog pokrova instalirane u njoj. Debljina zida na prvom katu stvara također zaštitu od sunca postavom uvučenih otvora.

KROV
Krov je kosi, djelomično pokriven mediteranskim crijepom, a dijelom prevlači preko sebe materijal pročelja u obliku seljačke žbuke. Krov osim zaštite, kao i terasa zadobiva dodatnu funkciju postavom solarnih panela i kolektora za opskrbu strujom i pripremu tople vode.

PARCELA
Parcela, osim meditranskog raslinja, također sudjeluje kao dio pogona koji kuću pokušava maksimalno učiniti neovisnom. Na njoj i u njoj se nalaze tankovi za skupljanje kišnice kao i biološki uređaji za pročišćavanje otpadnih voda.

1-fotonaponske ćelije i kolektori / 2-baterije / 3-bojler / 4-peć na drva / 5-kamin / 6-zelena terasa sa spremnikom oborinske vode / 7-biološki uređaj / 8-spremnik oborinske vode

TLOCRT PRIZEMLJA

TLOCRT KATA