Kuća u Melonima kraj Motovuna / 2014. idejni projekt

Suradnik: Vanda Trifunović, bacc. arch.

Građevina je zamišljena kao kuća u kući kojom se postigla tlocrtna gradacija odnosa unutrašnjeg i vanjskog prostora. Dvije stambene jedinice na 2 kata zglobno su pod kutem spojene zajedničkim stubištem gdje čine u isto vrijeme jedan volumen, ali im je dana mogućnost funkcionalnog razdvajanja stvaranjem dva glavna ulaza. U dinamici prostornog spajanja/razdvajanja sudjeluje i sam pad terena pa su jedinice smaknute za pola etaže. Bruto građevinska površina ‘’unutarnje kuće’’ je 100,0 m2. S obzirom na želju investitora za suvremenim oblikovanjem, a s druge strane vrlo strogim smjernicama arhitektonskog oblikovanja Prostornog plana javila se potreba za spajanjem s tradicijskim graditeljstvom i naslijeđem samog naselja te je oko građevine zamišljena vanjska ovojnica tradicijskog oblikovanja s kosim krovom. Ovime je stvorena kuća u kući.


TLOCRT PRIZEMLJA --- TLOCRT KATA --- TLOCRT KROVA
POPREČNI PRESJEK --- UZDUŽNI PRESJEK --- SJEVERNO PROČELJE
ISTOČNO PROČELJE --- ZAPADNO PROČELJE --- JUŽNO PROČELJE