Plaža Banja / 2014. idejna studija uređenja plaže u Senju

Plaža Banja nalazi se južno od samog centra grada Senja i povijesno postoji kao gradska plaža. Uz niz pokušaja uređenja plaže, ekonomska studija i sociološka istraživanja, pokazala su da je plaža najprimjerenija za korištenje roditeljima i djeci. U skladu s tim, plaža je oblikovana prvenstveno tim korisnicima, kroz bazen za djecu, prilaz primjeren manjim uzrastima, odjeljak za roditelje, dio prilagođen osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivošću itd.

POVIJESNI KONTEKST

Gradsko kupalište ''Banja'' ima slavnu povijest koja seže još prije Drugog svjetskog rata. Ovo je bilo vrhunski uređeno kupalište s 80-ak kabina za presvlačenje i odlaganje stvari. Godinama zapostavljanja i dogradnji neidentificiranog arhitektonskog izričaja, većina toga je propala, a kabine za presvlačenje su srušene.

Povijesno gledajući kupalište je imalo veću izgrađenost plažnim objektima nego što je ovim projektom predloženo. Također, denivelacija same plaže s obzirom na glavni ulaz, ali i s obzirom na razinu mora je ublažena i razloženija iskorištavajući denivelacije kao terase ili stepenice. Ova odluka povećava kapacitet same plaže kultiviranjem postojećeg krajolika prirodnim i postojećim materijalima bez većih ekoloških reperkusija. Također, svladavanjem niveleta blažim rampama i pristupnim terasama, povećava se mogućnost pristupa mlađima i starijima.

PREPOZNATLJIVOST TURISTIČKE PONUDE

Ministarstvo turizma Republike Hrvatske dalo je izraditi akcijski plan Nacionalnog programa upravljanja i uređenja morskih plaža krajem 2014. godine gdje su morske plaže prepoznate kao temeljni resurs razvoja turizma. Sukladno i naslijeđu kupališne kulture i baštine, rekonstrukcija plaže ''Banja'' kao glavnog gradskog senjskog kupališta ima za cilj povratak atraktivnosti te plaže, ali i redefiniciju značaja gradskog kupališta s obzirom na suvremeno vrijeme i mogućnosti, te terensku analizu današnjih i budućih potencijalnih korisnika.

Ova idejna studija poslužila je i izradi Nacrta Regionalnog programa uređenja i upravljanja morskim plažama na području Ličko-senjske županije. Ovim projektom uz terenske i iskustvene analize ''vraćena'' je prvenstveno građanima Senja i to obiteljima s djecom i mladima u skladu s održivim modelom korištenja. Isto tako, s obzirom da Ličko-senjska županija za starosnu strukturu bilježi 80% starog i zrelog stanovništva plaža se u daljnoj razradi još više mora prilagoditi osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti.