Priločki* merlon** / 2008. diplomski rad
* dijalekt priloga od Prelog
**zemljani nasip protiv buke

Mentor: Tonči Žarnić, dipl. ing. arh.


Međimurska županija kao najsjevernija županija graniči s Mađarskom i Slovenijom na zapadu, istoku i sjeveru, a na jugu s Varaždinskom i Koprivničko-križevačkom županijom. Geografska granica prema navedene dvije županije definirana je starim tokom (neregulirani tok od strane hidroelektrana) rijeke Drave. Rub Međimurja prema rijeci Dravi definiran je različitim presjecima nasipa koji rijeku više ili manje, ili čak nikako, uključuju u prostor pograničnih naselja županije. Poveznica svih tih različitih ''presjeka'' je cesta, za sada lokalnog značenja, projektom nazvana ''dravska magistrala''. Nastala paralelno s nastajanjem akumulacijskih jezera HE Varaždin i HE Donja Dubrava veliki je potencijal objedinjenja različitih krajolika unutar Međimurske županije. Krajolici kojima ona prolazi u Strategijskom planu Međimurske županije definirani su kao urbanizirani, kultivirani i prirodi blizak krajolik. Urbanizirani krajolik uključuje areal grada Čakovca, kultivirani krajolik uključuje poljoprivredne površine i sva ostala naselja, dok prirodi blizak krajolik uključuje netaknutu prirodu ili prirodu obogaćenu ljudskim djelovanjem (npr. pošumljavanje).
U užoj situaciji, tj. u situaciji grada Preloga ''dravska magistrala'' nadograđuje se zonama sporta, rekreacije i turizma mjerila koji odgovara njenoj duljini i njenom budućem značaju.

Grad Prelog jedan je od pograničnih naselja smješten uz akumulacijsko jezero HE Donja Dubrava. Kategoriziran je kao mali grad, tj. grad koji ima ispod 10 000 stanovnika. Težnjom za decentralizacijom na razini županije predviđen je rast Preloga. Specifičnost grada Preloga, vidljiva i na ulaznoj tabli u grad je speedway, četrdesetogodišnja tradicija koja je postala gradski brand. Zbog neadekvatnosti njegovog smještaja zbog buke i nekompatibilnosti s FIM pravilima planirano je izmještanje postojeće speedway staze. Izmještanje tog sadržaja, kao glavnog nosioca projetka, sa sobom je povuklo izmještanje i drugih sadržaja stvarajući još jednu točku sporta, rekreacije i turizma duž ''dravske magistrale''.

Program Priločkog merlona sastavljen je od sadržaja koji nemaju adekvatan smještaj ili ga uopće nemaju, a to su speedway staza, teren malog nogometa (susjedni sadržaj speedway stazi gdje zajedno postaju jednom godišnje u trajanju od 2 tjedna stanište glavne preloške manifestacije: Malonogometnog turnira, tenis klub Prelog, kamp (izletnički turizam, privremeni smještaj za veće manifestacije)

Glavna postavka ovog projekta je da se oblikuje elementima konteksta Međimurja, a svoj program sastavlja iz potreba grada Preloga.

Priločki merlon se sastoji od:
• novog zemljanog nasipa (merlona) visine 6m gdje postaje predimenzionirano gledalište prema jezeru, a njegov hrbat konkurentna uzdužna šetnica hrptu postojećeg nasipa visine 4,5m.
traka polja definiranih kao prirodi blizak krajolik od šume grupiranih stabala topole, johe, jasena, hrasta lužnjaka, graba i klena
traka međa definiranih kao kultivirani krajolik što predstavlja komunikacije različitih materijala i režima (asfaltirana motorizirana, popločena pješačka, izlivena biciklistička)
gmajna definiranih kao kultivirani krajolik što predstavlja grupe glavnih sadržaja (3 borilišta i 1 produženi boravak)
• betonski tuneli, betonski usjeci i betonske prostorne ćelije definirani kao dodatni elementi koji podržavaju sadržaj i naglašavaju proizvedeni krajolik

Glavni građevni radovi su zemljani radovi. Neekonomičnost velikih zemljanih radova riješena je proglašenjem ''Priločkog merlona'' - gradskom planirkom, gdje on nastaje kako se gradi (razvija) grad. Faznost projekta daje mu novo značenje kao krajolika u nastajanju.